Л.Г. Воронков, І.О. Дюдіна, Н.А. Ткач, Л.П. Паращенюк, Н.В. Богачова Показники структурно-функціонального стану серця та варіабельності його ритму в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю ішемічного походження із систолічною дисфункцією лівого шлуночка та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка.

Обстежено 581 пацієнта з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) ішемічного походження із систолічною дисфункцією лівого шлуночка (СДЛШ) та зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка (ЗФВЛШ). Мета – вивчити в порівняльному аспекті основні показники структурно-функціонального стану серця та вегетативну регуляцію його ритму в пацієнтів з ХСН із СДЛШ та зі ЗФВЛШ. Порівняно з пацієнтами з ХСН та СДЛШ, хворі з ХСН та ЗФВЛШ характеризуються меншими розмірами лівого передсердя, меншими величинами індексів кінцеводіастолічного та кінцевосистолічного об’єму та меншим індексом маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ). У хворих із ЗФВЛШ
спостерігають достовірно більші показники відносної товщини стінок ЛШ та відношення маси міокарда до кінцеводіастолічного об’єму ЛШ, чому відповідає вдвічі більша частота (72 проти 37%) випадків концентричної гіпертрофії ЛШ. Серед хворих із ЗФВЛШ переважають особи з порушеною релаксацією ЛШ (46%), у той час як серед обстежених із СДЛШ – особи із псевдонормальним (34%) та рестриктивним (35%) типами його наповнення. Порівняно з пацієнтами із симптомною СДЛШ, хворі з ХСН та ЗФВЛШ характеризуються кращими часовими показниками варіабельності ритму серця та кращою чутливістю серцевого ритму до симпатичних впливів.

Повний текст статті