І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, А.К. Галицька, А.М. Дорошенко, П.В. Сімонов.Наномедицина та кардіологія: нанотехнології в коронарній реваскуляризації й корекції системи гемостазу.

Захворювання серцево-судинної системи є частою причиною смертності та інвалідності населення. Наномедицина – нова галузь медицини, в якій основні підходи нанотехнологій застосовують для створення більш досконалих методів діагностики, лікування і профілактики серцево-судинної патології. В огляді представлено останні досягнення досліджень з наномедицини, які мають вагомий вплив на сучасну кардіологію, включаючи проблему інтервенційної коронарної реваскуляризації, розробку елютинг-стентів із застосуванням наночастинок, запобігання виникненню рестенозів, створення нових і більш безпечних антитромботичних, фібринолітичних і протромботичних засобів, а також питання біологічної сумісності. При цьому біобезпека наноструктурних матеріалів залишається важливою проблемою, яку потрібно розв’язати у найближчому майбутньому.

Повний текст статті