В.Є. Кондратюк, Л.М. Єна Напрямки використання методу електрокардіографії високого підсилення

Огляд літератури присвячений дослідженню особливостей електрокардіографії’ високого підсилення (ЕКГ ВП), частоти виявлення пізніх потенціалів передсердь та пізніх потенціалів шлуночків у хворих з різною патологією, їх діагностичній та прогностичній значущості щодо розвитку життєвонебез-печних порушень ритму серця. Показаний вплив терапії’ на амплітудно-часові показники ЕКГ ВП, частоту виявлення пізніх потенціалів передсердь та пізніх потенціалів шлуночків у хворих з різними формами ішемічної хвороби серця. Висвітлені перспективи подальших праць у клінічній кардіології’ з використанням методу ЕКГ ВП.

Повний текст статті