К.А. Бобришев, В.В. Коломієць, Є.І. Моргун, О.Є. Супрун, М.І. Зінкович Натрійуретична функція нирок у хворих на есенціальну гіпертензію з різними типами реакції артеріального тиску на сольове навантаження

Обстежено 56 хворих на есенціальну артеріальну гіпертензію (ЕАГ) II стадії і 18 здорових осіб. Для визначення типу сольової реакції артеріального тиску (АТ) на сольове навантаження користувалися балансовим протоколом. Для дослідження натрійуретичної функції нирок застосовували кліренс-методи. Солерезистентна ЕАГ характеризувалася збереженою натрійуретичною функцією нирок, тому перехід до високосольового раціону не супроводжувався в таких пацієнтів затримкою позаклітинної рідини і підвищенням АТ. Солечутливій ЕАГ було властиве погіршення натрійуретичної функції на тлі високосольового раціону, який збільшував клубочкову фільтрацію та посилював проксимальну реабсорбцію іонів натрію. Це спричинювало ретенцію позаклітинної рідини, посилення гіперволемії і зростання рівня АТ. У хворих на ЕАГ з парадоксальною реакцією АТ на сольове навантаження низькосольовий раціон збільшував натрійурез внаслідок недостатньої реабсорбції іонів натрію в проксимальних і дистальних канальцях нефрону. В результаті, незважаючи на різке зниження клубочкової фільтрації, знижувався об’єм позаклітинної рідини, формувалася гіповолемія і підвищувався АТ. Перехід до високосольового раціону коригував у цих пацієнтів натрійуретичну функцію нирок, відновлював об’єм позаклітинної рідини і знижував АТ.

Повний текст статті