Є.П. Свіщенко, Л.А. Міщенко, В.Б. Безродний, О.О. Матова, Л.С. Мхітарян, І.Н. Євстратова.Нефропротекторні та урикозуричні ефекти лозартану в пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Мета роботи – вивчити динаміку функціонального стану нирок у взаємозв’язку з рівнями артеріального тиску (АТ) і сечової кислоти в пацієнтів з гіпертонічною хворобою (ГХ) під впливом тривалого лікування лозартаном. В проспективне 6-річне спостереження залучено 57 хворих на ГХ зі зниженою функцією нирок. За результатами дослідження визначено предиктори прогресування гіпертензивної нефропатії: швидкість клубочкової фільтрації, рівні пульсового АТ і сечової кислоти. Показано, що застосування лозартану у хворих з гіпертензивною нефропатією сприяє сповільненню прогресування ураження нирок. Цей позитивний ефект спостерігають на тлі терапії лозартаном навіть після тривалого періоду неефективного контролю АТ. Зменшення вмісту сечової кислоти в крові під впливом лозартану асоціюється з підвищенням швидкості клубочкової фільтрації, що може мати додаткове значення для нефропротекції у хворих на ГХ.

Повний текст статті