Український Кардіологічний Журнал Вітаємо Олександра Миколайовича Пархоменка з нагоди обрання членом-кореспондентом Національної академії медичних наук України!

На сесії НАМН України, що відбулася 26–28 грудня 2011 року, членом-кореспондентом НАМН України за спеціальністю “Клінічна фармакологія” було обрано Олександра Миколайовича Пархоменка – доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії в галузі науки і техніки України, завідувача відділу реанімації та інтенсивної терапії Національного наукового центру “Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска” НАМН України.

Повний текст статті