О.І. Мітченко, А.О. Логвиненко, В.Ю. Романов Оптимізація лікування дисліпідемій та порушень вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічним синдромом та дисфункцією щитоподібної залози

За даними МОЗ України за останні 5 років, кількість хворих на щитоподібну залозу (ЩЗ) збільшилася в 5 разів. Але поширеність захворювань ЩЗ ще більша, що пов’язано із безсимптомним (або субклінічним) перебігом цієї хвороби. Беручи до уваги пізню діагностику субклінічного гіпотиреозу, що призводить до формування ускладнень, таких як дисліпідемії, атеросклероз, інфаркт міокарда, інсульт, безпліддя, вважається обґрунтованим призначення замісної гормональної терапії (ЗГТ) левотироксином натрію у пацієнтів із субклінічним гіпотиреозом. Мета лікування – враховуючи різнобічність клінічних проявів гіпотиреозу, досягти клінічної та лабораторної ремісії, щоб запобігти розвитку захворювання на ранній його стадії. Мета дослідження – вивчити можливість оптимізації стандартного лікування порушень ліпідного та вуглеводного обмінів ЗГТ левотироксином натрію у хворих на метаболічний синдром та субклінічний гіпотиреоз. Обстежено 134 жінки з гіпертонічною хворобою II стадії та дисфункцією ЩЗ. Визначали вік, антропометричні дані, ступінь ожиріння, показники ліпідного, вуглеводного профілю та рівні гормонів гіпофізарно-адреналової осі. Обстеження пацієнтів проводили на початку дослідження та через 6 міс спостереження. Призначали антигіпертензивну терапію, аспірин, статини. ЗГТ призначали тільки ендокринологи. Результати аналізу ліпідного стану свідчать, що навіть застосування ліпідознижувальної терапії (статинами) у пацієнтів з різними формами гіпофункції ЩЗ не дозволяє в повному обсязі досягти нормативних значень показників ліпідограми. Але комбінація стандартної ліпідознижувальної терапії та левотироксину натрію дозволяє значно оптимізувати стан не тільки ліпідного, а й вуглеводного обміну. Це створює підґрунтя для вирішення питання про доцільність призначення ЗГТ у хворих з метаболічним синдромом та субклінічним гіпотиреозом.

Повний текст статті