В.М. Корнацький, І.В. Третяк, В.В. ЧаплінськаОсобливості емоційного стану пацієнтів з артеріальною гіпертензією.

У дослідженні визначали особливості емоційного стану та якості життя у пацієнтів випадкової вибірки з артеріальною гіпертензією (АГ) та з нормальним артеріальним тиском, а також хворих на гіпертонічну хворобу І-ІІ стадії, які перебували на стаціонарному лікуванні. Обстежено 187 пацієнтів випадкової вибірки (91 чоловіка та 96 жінок), а також 34 пацієнти стаціонару (10 чоловіків та 24 жінки) з гіпертонічною хворобою І-ІІ стадії. У чоловіків випадкової вибірки в групах з АГ та без АГ спостерігали практично однакові рівні тривоги та депресії – в межах норми. У жінок з нормальними показниками артеріального тиску середні рівні тривоги та депресії також залишалися в межах норми, хоча і були вищими, ніж у чоловіків. АГ у жінок супроводжувалася збільшенням середніх рівнів тривоги і депресії, і середній рівень тривоги вийшов за межі нормальних значень. У хворих, які перебували на стаціонарному лікуванні, порушення настрою траплялися в 87-95 % і були значно вираженішими, ніж у амбулаторних пацієнтів. Рівні тривоги та депресії не залежали від віку. У всіх групах пацієнтів збільшення рівнів тривоги та депресії супроводжувалося закономірним погіршенням якості життя. В амбулаторних хворих на якість життя більшою мірою впливав рівень депресії, а у пацієнтів стаціонару – достовірно і сильно рівень тривоги. Отримані дані свідчать про необхідність дослідження і корекції психоемоційного стану пацієнтів з гіпертонічною хворобою, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

Повний текст статті