В.М. Коваленко, Л.С. Мхітарян, Н.М. Орлова, О.Г. Несукай, І.Н. Євстратова, Н.М. Василинчук, С.В. ЧернюкОсобливості оксидантного стресу та його основних компонентів в умовах коронарогенних і некоронарогенних захворювань серця.

Метою роботи було вивчення особливостей та порівняльна характеристика проявів оксидантного стресу в умовах коронарогенних та некоронарогенних уражень серця. Проведено дослідження сироватки крові хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) та пацієнтів з дилатаційною кардіоміопатією (ДКМП) і хронічним міокардитом (ХМ). Розвиток та вираженість оксидантного стресу були проаналізовані з урахуванням наявності та величини його головних складових, а саме – активації перекисного окиснення ліпідів, посилення процесів вільнорадикального окиснення білків та змін активності ключових антиоксидантних ферментів. Показано, що коронарогенні (ІХС) та некоронарогенні (ДКМП, ХМ) ураження міокарда поєднувалися з розвитком оксидантного стресу. Чіткі та помірні ознаки оксидантного стресу спостерігали у 75 % хворих на ІХС та ДКМП і у 50 % хворих на ХМ. Ознаки оксидантного стресу були найбільш виражені в умовах коронарогенних уражень серця. Встановлену активацію вільнорадикальних окиснювальних реакцій можна розглядати як важливий механізм прогресування патологічних процесів та враховувати при виборі лікарських засобів у схемах лікування пацієнтів.

Повний текст статті