В.О. Шумаков, Т.В. Талаєва, Л.П. Терешкевич, І.Е. МалиновськаОсобливості перебігу післяінфарктного періоду на тлі прийому інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту

Сприятливі ефекти інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ) у хворих з інфарктом міокарда (ІМ) пов’язані не лише з їх впливом на ремоделювання лівого шлуночка та профілактикою серцевої недостатності, а й з низкою плейотропних ефектів. У проведеному дослідженні обстежували 120 хворих протягом 6 міс після ІМ. Пацієнтів розділили на групи залежно від прийому еналаприлу чи периндоприлу на тлі стандартної терапії; групу контролю становили пацієнти, які не отримували ІАПФ. Встановлено зв’язок між порушеннями ліпідного та вуглеводного обміну, системним запаленням та функцією ендотелію, товщиною комплексу інтима – медіа сонних артерій, структурно-гемодинамічними параметрами та рівнем виконання фізичного навантаження. Встановлено кращий позитивний ефект на перераховані показники при призначенні ІАПФ, зокрема периндоприлу.

Повний текст статті