К.М. Амосова, Н.В. Нетяженко, Г.І. Мішанич, Л.О. Стеченко, Т.П. Куфтирева, В.Р. Костів Особливості змін морфології тромбоцитів у хворих на гострий коронарний синдром без елевації сегмента ST з біохімічно доведеною аспіринорезистентністю

Мета роботи – визначити особливості змін морфології тромбоцитів за даними електронної мікроскопії у хворих з гострим коронарним синдромом (ГКС) без елевації сегмента Бї з біохімічно доведеною аспіринорезистентністю (АР). При обстеженні 140 хворих з ГКС без елевації сегмента Бї за результатами визначення агрегації тромбоцитів з арахідоновою кислотою АР була встановлена у 15 (10,7 %) хворих. Ультраструктуру тромбоцитів вивчали у 5 хворих з АР і 5 хворих без АР. Встановлено, що тромбоцити хворих з АР порівняно з такими у аспіриночутливих хворих відрізняються більшою середньою площею, чисельною щільністю гранул при меншій об’ємній щільності останніх, що може бути пов’язано з меншим пригніченням ацетилсаліциловою кислотою тромбоцитопоезу та підвищеною функціональною активністю тромбоцитів.

Повний текст статті