С.В. Федьків Оцінювання функціонального стану коронарних шунтів методом мультиспіральної комп’ютерної томографії з використанням мультиспіральних комп’ютерних томографів різного типу

Представлено результати досліджень коронарних шунтів методом неінвазивної мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) з використанням 16-, 32- та 64-зрізових MCKT-сканерів. Проведено МСКТ-аналіз стану 194 шунтів (153 аортокоронарних та 41 маммарно-коронарного) у 82 пацієнтів віком 47-76 років, яким проводили операцію коронарного шунтування. Оцінено функціональний стан коронарних шунтів у пацієнтів з клінічними симптомами стабільної і прогресуючої стенокардії та при хронічній серцевій недостатності. Виявлено порушення функції одного маммарно-коронарного шунта, 11 – аортокоронарних шунтів у проекції проксимальних анастомозів, а також одного аортокоронарного шунта в дистальному анастомозі. Проведено порівняльний аналіз результатів оцінки функціонального стану коронарних шунтів з використанням 16-, 32- і 64-зрізових КТ-апаратів та встановлено можливості застосування методики МСКТ-шунтографії у пацієнтів після аортокоронарного шунтування.

Повний текст статті