Я.М. Логвінов, Н.В. Поніч, О.А. Єпанчінцева, О.Й. Жарінов, Б.М. Тодуров Оцінювання структури і функції лівого шлуночка при серцево-судинних захворюваннях методом тривимірної ехокардіографії

Для вивчення структури, функції лівого шлуночка та визначення особливостей його ремоделювання при серцево-судинних захворюваннях зараз найчастіше використовується ехокардіографія. Існує чимало ехокардіографічних методик отримання даних про стан лівих відділів серця, але більшість з них базується на одно- або двовимірних режимах візуалізації серця, що мають певні недоліки та обмеження. Завдяки передовим інформаційно-технічним інноваціям стало можливим розробити та впровадити в медичну практику новий діагностичний метод дослідження серця – тривимірну ехокардіографію. В огляді представлені можливості тривимірної ехокардіографії в оцінці структури і функції лівого шлуночка та проводиться зіставлення з іншими сучасними методами візуалізації серця. Особливу увагу приділено визначенню асинхронної роботи міокарда, що є важливим предиктором розвитку та прогресування міокардіальної дисфункції.

Повний текст статті