О.М. Пархоменко від імені лікарів – учасників проекту «Територія безпеки». Профілактика венозних тромбозів і емболій у пацієнтів терапевтичного профілю: сучасний стан проблеми, можливі шляхи її вирішення в Україні. Результати проекту «Територія безпеки».

Висвітлено основні чинники ризику виникнення венозних тромбоемболічних ускладнень (ВТЕУ) у пацієнтів терапевтичного профілю, принципи оцінювання ймовірності виникнення та медикаментозної профілактики ВТЕУ в цієї категорії хворих. Представлено основні результати проекту «Територія безпеки» (2013–2014 рр.) як засобу практичної реалізації ідеології профілактики ВТЕУ в Україні. З огляду на результати проекту, наголошується на необхідності широкого впровадження диференційованого підходу до оцінювання ризику виникнення ВТЕУ серед окремих категорій пацієнтів терапевтичного профілю.

Повний текст статті