О.М. Пархоменко, С.М. Кожухов, Я.М. Лутай. Обґрунтування і дизайн багатоцентрового рандомізованого дослідження ПРОТЕКТ – вивчення ефективності та безпечності застосування кверцетину в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда

Мета дослідження – оцінити ефективність і безпечність препарату кверцетину і його вплив на масу некрозу міокарда в пацієнтів з гострим коронарним синдромом (ГКС) з підйомом сегмента ST на тлі стандартної терапії (включаючи обов’язкове проведення механічної або фармакологічної реперфузії) порівняно із застосуванням тільки стандартної терапії.

Матеріал і методи. ПРОТЕКТ (Дослідження ефективності та безпечності препарату корвітин у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда) – багатоцентрове, відкрите, рандомізоване, порівняльне, контрольоване, паралельне дослідження. Залучення в нього пацієнтів почалося у квітні 2014 р. Станом на березень 2016 р. рандомізовано 90 хворих у 12 центрах України. Завершення дослідження планується у 2017 р. У дослідженні беруть участь пацієнти з гострим інфарктом міокарда зі стійким підйомом сегмента ST на ЕКГ, госпіталізовані в терміни до 6 год від початку гострого інфаркту міокарда. Для підтвердження кардіопротекторних властивостей досліджуваного препарату обрано загальноприйнятий критерій – обмеження зони некрозу за оцінкою біохімічних маркерів загибелі кардіоміоцитів. Масу некрозу міокарда оцінюють за допомогою серійного визначення рівня MB-фракції креатинфосфокінази, розрахунку площі під кривою залежності її рівня від часу в основній групі порівняно з контрольною. Забір крові здійснюють з певними часовими інтервалами протягом 66 год від моменту залучення пацієнта в дослідження. Для оцінки ступеня пошкодження міокарда і його зміни в часі передбачається оцінка поверхневої ЕКГ до і після процедури реваскуляризації.

Висновки. З огляду на виникнення реперфузійного пошкодження після відновлення кровотоку в інфарктзалежній вінцевій артерії, продовжувати наукові пошуки в галузі цитопротекції і тестування нових лікарських засобів у великих багатоцентрових рандомізованих клінічних дослідженнях – актуальне завдання сучасної кардіології.

Повний текст статті