Н.С. Павлик, У.П. Черняга-Ройко, С.С. Павлик, О.Й. Жарінов. Клінічні характеристики госпіталізованих пацієнтів із безсимптомною фібриляцією і тріпотінням передсердь за даними одноцентрового реєстру.

Мета – вивчити поширеність безсимптомної фібриляції і тріпотіння (ФП/ТП) передсердь у госпіталізованих пацієнтів, порівняти профіль серцево-судинного ризику, клінічні особливості та показники структурно-функціонального стану міокарда у хворих з вираженими симптомами аритмії і без них. Обстежено 685 пацієнтів, госпіталізованих з різними формами ФП/ТП. Хворих розділили на дві групи залежно від наявності симптомів аритмії за шкалою EHRA: 105 (15,3 %) осіб із безсимптомним перебігом ФП/ТП і 580 (84,7 %) пацієнтів із симптомною аритмією. У порівнюваних групах оцінювали чинники серцево-судинного ризику за шкалою CHA2DS2-VASc, супутню патологію, ехокардіографічні параметри. Пацієнти із симптомним та безсимптомним перебігом аритмії достовірно не відрізнялися за віком, співвідношенням статей, антропометричними показниками та наявністю шкідливих звичок. Не виявлено також значущих відмінностей між групами щодо перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу, гіпертонічної хвороби, цукрового діабету, тромбоемболічних подій, захворювань щитоподібної залози, хронічної ревматичної хвороби серця, кардіоміопатій, клапанних хвороб, а також чинників серцево-судинного ризику за шкалою CHA2DS2-VASc. У пацієнтів із безсимптомною ФП/ТП порівняно з хворими із симптомами аритмії частіше діагностували ознаки серцевої недостатності ІІІ–ІV функціональних класів за NYHA (40 (38,1 %) проти 123 (21,2 %); Р=0,001). У них були більшими розміри лівого передсердя (4,6 (4,1–5,1) проти 4,5 (4,0– 4,9) см; Р=0,05) та лівого шлуночка (5,5 (4,9–5,9) проти 5,2 (4,8–5,8) см; Р=0,04). У 15,3 % госпіталізованих пацієнтів з ФП/ТП аритмія перебігає без клінічних симптомів. Незалежно від наявності симптомів, обстежена когорта пацієнтів характеризувалася високим ризиком виникнення тромбоемболічних ускладнень.

Повний текст статті