М.Г. Ілляш, О.Є. Базика, Н.В. Довганич, Л.І. Зелененька, О.С. Старшова.Особливості внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих на гіпертонічну хворобу за наявності мітральної регургітації.

Розглянуто значення мітральної регургітації (МР) у ремоделюванні лівих та правих відділів серця у 53 хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) II стадії з концентричною гіпертрофією лівого шлуночка (ЛШ). МР 2-го ступеня асоціювалася з більш значущим ремоделюванням лівого передсердя – збільшувалися індекси об’ємів лівого передсердя, його діаметр та площа, зменшувалася фракція викиду. Ступінь вираження діастолічної дисфункції ЛШ був пов’язаний зі ступенем МР – при збільшенні МР до 2-го ступеня показники раннього наповнення ЛШ достовірно зростали, як і величини поперечного розміру та площі правого передсердя, тиску в правому шлуночку, регургітації на тристулковому клапані. Зменшення часу прискорення потоку в легеневій артерії у хворих з МР 2-го ступеня порівняно з групою без МР свідчило про ознаки початкової легеневої гіпертензії. Показано, що ступінь МР впливає на ремоделювання лівих та правих відділів серця при ГХ. У хворих на ГХ наявність МР 2-го ступеня асоціювалася з тяжчим перебігом захворювання, прогресуванням діастолічної дисфункції ЛШ, більш прогностично несприятливим типом добового профілю артеріального тиску – night-pеаker.

Повний текст статті