Л.П. Купраш, Ю.О. Гріненко, О.В. Купраш, О.С. Гударенко.Фармакоекономічне дослідження антигіпертензивної терапії у хворих старечого віку в умовах стаціонару.

У роботі проаналізовано 348 історій хвороб пацієнтів віком понад 75 років з артеріальною гіпертензією і супутніми захворюваннями, які лікувалися в кардіологічних відділеннях у 2011 р. Середній вік обстежених – (82,5±5,2) року. Фармакоекономічний аналіз застосування антигіпертензивних лікарських засобів проводили за допомогою методу вартість – ефективність. Показано, що використання цього методу для економічної оцінки комбінованої антигіпертензивної терапії хворих старечого віку в умовах стаціонару дозволить порівняти витрати на лікарські засоби з ефективністю лікування. Економічна ефективність комбінованої терапії цієї категорії хворих підвищується при введенні в схеми лікування фіксованих комбінацій та клінічно еквівалентних препаратів-генериків.

Повний текст статті