Н.В. Понич, О.Й. Жарінов, О.А. Єпанчінцева, Б.М. Тодуров. Клінічна та ехокардіографічна характеристика пацієнтів з аортальним стенозом залежно від наявності атеросклерозу вінцевих артерій

Мета – оцінити в реальній практиці клінічні характеристики пацієнтів з аортальним стенозом (АС), відібраних для операції протезування аортального клапана, залежно від наявності атеросклерозу вінцевих артерій. У «зрізовому» одноцентровому дослідженні проаналізували дані, отримані при клініко-інструментальному обстеженні 82 пацієнтів з вираженим АС, послідовно підготовлених для протезування аортального клапана. Серед них 55 (67,1 %) – з ізольованим АС, 27 (32,9 %) – з АС у поєднанні з ішемічною хворобою серця і стенозувальним атеросклерозом вінцевих артерій. Пацієнти з АС і супутнім атеросклерозом вінцевих артерій були старші за віком, у них частіше виявляли артеріальну гіпертензію 2–3-го ступеня, стенокардію напруження ІІІ–IV функціональних класів, супутній цукровий діабет та дисфункцію нирок. Водночас у пацієнтів з ізольованим АС спостерігали більш виражені структурно-функціональні зміни лівого шлуночка, зумовлені власне вадою серця. Отримані результати відображають значну невідповідність між реальною практикою ведення пацієнтів з АС та чинними узгодженими рекомендаціями і свідчать, зокрема, про надто пізнє скерування пацієнтів з ізольованим АС на протезування аортального клапана.

Повний текст статті