О.П. Погурельська Предиктори відновлення функціонального стану хворих, що перенесли інфаркт міокарда, після операції аортокоронарного шунтування.

У дослідженні ставили за мету оцінити ефективність відновного лікування хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС) після перенесеного інфаркту міокарда, яким було виконано операцію аортокоронарного шунтування. На підставі результатів спостереження протягом року за 118 хворими на ІХС з післяінфарктним кардіосклерозом показано, що проведення аортокоронарного шунтування істотно впливає на результати відновного лікування хворих, характеризується поліпшенням основних показників клінічного перебігу ІХС, у хворих без клінічних ознак серцевої недостатності IIA стадії відзначено збільшення фракції викиду без приросту об’ємних показників лівого шлуночка.

Повний текст статті