С.В. Валуєва Предиктори дворічного прогнозу смертності пацієнтів, які перенесли інфаркт міокарда, ускладнений аневризмою лівого шлуночка, на тлі гіпертонічної хвороби

З метою встановлення прогностичного значення структурно-функціональних змін міокарда, ліпідного спектра крові та їх впливу на дворічний прогноз смертності обстежено 146 хворих, які перенесли інфаркт міокарда на тлі гіпертонічної хвороби. Серед них у 20 пацієнтів було діагностовано хронічну постінфарктну аневризму серця. 39 осіб із ішемічною хворобою серця без інфаркту міокарда в анамнезі увійшли в контрольну групу. Пацієнтам проводили ехокардіографічне обстеження в М- і В-режимах. Всі хворі приймали ацетилсаліцилову кислоту, клопідогрель, симвастатин, бісопролол, лізиноприл. Незалежним предиктором серцевої смерті у пізній постінфарктний період, за наявності якого інші не підвищують статистичної значущості моделі, виявився кінцевосистолічний об’єм лівого шлуночка. При збільшенні останнього на 1 мл ризик дворічної летальності зростав на 4 %.

Повний текст статті