О.Й. Жарінов, О.С. Сичов, А.М. Гонтар, Л. Надітч-Бруле, Ф.Г. Стег, від імені наукового комітету та українських учасників дослідження RealiseAF Профіль серцево-судинного ризику та лікування фібриляції передсердь в українській популяції міжнародного оглядового дослідження RealiseAF

RealiseAF – міжнародне, оглядове, крос-секційне дослідження з участю більш ніж 10 000 осіб з різними формами фібриляції передсердь (ФП), сплановане для отримання сучасної достовірної інформації про характеристики пацієнтів, фактори ризику (ФР), анамнез, симптоми ФП, її вплив на якість життя, а також реальний стан ведення хворих з ФП. У цій публікації представлено дані, отримані у 700 пацієнтів (середній вік -(62,2±10,6) року, 62,3 % – чоловіки), залучених у дослідження в Україні. Серед ФР вік понад 50 років у чоловіків або понад 65 років у жінок зареєстровано у 70,9 % обстежених, сімейний анамнез передчасних серцево-судинних захворювань – у 34,5 %, передчасної раптової смерті – у 8,8 %. Ожиріння виявили в 42,8 % осіб, артеріальну гіпертензію – в 82,8 %, куріння на момент обстеження – в 13,3 %, цукровий діабет – в 15,6 %, дисліпідемію – в 66,8 %. Серцеву недостатність діагностовано у 85,7 % пацієнтів, ішемічну хворобу серця – у 65,1 %, хворобу периферичних артерій – у 6,9 %, цереброваскулярні захворювання – у 21,9 %, клапанні хвороби серця – у 18,7 %. Середній показник ризику тром-боемболічних ускладнень за шкалою CHADS2 становив 2,4±1,3, причому в 77,7 % хворих він дорівнював 2 і більше. У 33,5 % пацієнтів за останні 12 міс сталася принаймні одна серцево-судинна подія, яка зумовила необхідність госпіталізації. Адекватного контролю ФП (синусового ритму або частоти скорочень серця < 80 за 1 хв) на момент огляду досягнуто у 54,0 % хворих. Принаймні один антитромботичний засіб призначили 94,3 % пацієнтів, антиагреганти - 63,1 %, пероральні антикоагулянти - 36,1 %, ін'єкційні антикоагулянти - 11,3 %. Загалом, українська популяція характеризувалася значним тягарем ФР та більш частими госпіталізаціями внаслідок серцево-судинних подій. Водночас, у 46 % хворих контроль ФП за визначеними в дослідженні критеріями був неадекватним. Вибір антитромботичної терапії (антикоагулянтів або антиагрегантів), призначеної пацієнтам відповідно до шкали CHADS2, суттєво відрізнявся від рекомендацій, які містяться в узгоджених настановах з лікування ФП.

Повний текст статті