Л.Г. Воронков, О.О. Луцак, П.М. Бабич, М.В. Бичко Прогностичне значення рівня побутової фізичної активності та вираженості депресивних порушень як складових якості життя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю.

З метою вивчення прогнозу виживання впродовж 6 та 12 міс залежно від рівня побутової фізичної активності та вираженості депресивних пору¬шень як складових якості життя у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) обстежено 200 пацієнтів із ХСН ІІ-ІУ функціонального класу за ИУНА. Для розподілу пацієнтів на підгрупи з виживаністю, що найбільш істотно відрізняється, було застосовано кластерний аналіз. Надалі було виконано аналіз виживаності та оцінено статистичну значущість відмінностей між групами. Відношення шансів (ВШ) визначали за допомогою однофакторного аналізу з використанням регресії Кокса. Інформативними предикторами невиживання пацієнтів з ХСН протягом 6 міс є сума балів за шкалою побутової фізичної активності Університету Дюка > 4,5 (ВШ = 3,165), протягом 12 міс > 3,625 бала (ВШ = 3,34). Інформативним предиктором невиживання пацієнтів протягом 6 міс є сума балів за шкалою Бека > 14 – середній ступінь депресивних порушень (ВШ = 2,818), протягом 12 міс > 6,5 бала – легкий ступінь депресивних розладів (ВШ = 2,273).

Повний текст статті