Л.Г. Воронков, Л.П. Паращенюк, П.М. Бабич Прогностична значущість показника суми балів Міннесотської анкети якості життя у хворих із хронічною серцевою недостатністю ІІІ функціонального класу за NYHA

З метою вивчення прогнозу виживання впродовж 1, 2, 3 та 5 років, залежно від показника загальної суми балів Міннесотської анкети якості життя (ЯЖ) (MHFLQ), обстежено 554 пацієнти з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) III функціонального класу (ФК) за NYHA. На першому етапі дослідження за допомогою кластерного аналізу (метод k-середніх) здійснювали пошук підгруп пацієнтів, які б не перетиналися за значеннями показника загальної суми балів анкети MHFLQ і водночас вірогідно відрізнялися б за показниками кумулятивного виживання впродовж 1, 2, 3 та 5 років. Зазначені підгрупи були однорідними за такими показниками, як фракція викиду лівого шлуночка (ФВ ЛШ), відсоток хворих, що приймали інгібітор ангіотензинперетворюючого ферменту (ІАПФ), відсоток хворих, що приймали Β-адреноблокатор (Β-АБ), та співвідношення статей. На другому етапі за допомогою регресії Кокса обчислювали відносний ризик летального кінця для кластеру пацієнтів із діапазоном значень сумарного показника ЯЖ, який був асоційований з достовірно гіршим виживанням упродовж кожного із зазначених термінів спостереження. Виявлено залежність довготермінового виживання пацієнтів із ХСН від сумарного показника анкети MHFLQ. Предиктором невиживання пацієнтів із ХСН III ФК за NYHA протягом 1-5 років спостереження, який не залежить від величини ФВ ЛШ, прийому !АПФ, Β-АБ та статі, є показник анкети MHFLQ > 69 балів. Зазначений предиктор є найбільш інформативним щодо прогнозування летальності протягом наступних 12 міс, яка знижується пропорційно до збільшення (від 1 до 5 років) термінів спостереження хворих.

Повний текст статті