Т.В. Сосницька, Л.А. Стаднюк, М.П. Бойчак, І.А. Чайковський, С.Є. Мостовий, Г.В. Мясников, В.М. Сосницький, А.Р. Сапожніков, Е.В. Рихлик Прогнозування результатів добутамінової стрес-ехокардіографії за результатами магнітокардіографії

Мета роботи – визначити інформативність нових магнітокардіографічних маркерів, які характеризують просторово-часову організацію збудження міокарда у спокої, для прогнозування результатів добутамінової стрес-ехокардіографії у пацієнтів з високою ймовірністю виникнення ішемічної хвороби серця. Обстежено 19 пацієнтів віком у середньому (50,0±17,5) року та 27 здорових добровольців віком у середньому (37,0±12,5) року. Значення більшості маркерів статистично достовірно відрізнялися в досліджених групах. Також у групі хворих з ішемічною хворобою серця було продемонстровано можливість прогнозування результатів стрес-ехокардіографії на основі значень магнітокардіографічних маркерів у стані спокою. Таким чином, неінвазивне магнітокардіографічне картування у стані спокою може бути рекомендоване як метод відбору пацієнтів для подальшого виконання навантажувальних проб або застосування інвазивних методів.

Повний текст статті