Г.Д. Радченко, Ю.М. Сіренко, І.М. Марцовенко від імені учасників дослідження Прихильність до лікування хворих з артеріальною гіпертензією та її зміни на тлі терапії. Результати відкритого проспективного багатоцентрового дослідження

Метою дослідження було оцінити фактори, пов’язані із прихильністю хворого до лікування та її змінами під впливом призначеної антигіпертензив-ної терапії. Загалом у дослідження було включено 10 158 пацієнтів, що мешкали у 62 містах, та 531 лікаря, які на свій розсуд призначали хворим з артеріальною гіпертензією антигіпертензивні засоби. Оцінювали рівні офісного артеріального тиску, частоту скорочень серця, проводили ЕКГ-дослідження, визначали прихильність хворих до лікування за допомогою анкети. Встановлено, що 43,2 % пацієнтів з артеріальною гіпертензією характеризуються низькою прихильністю до лікування (приймають менше 50 % призначених ліків). Факторами, що асоціювалися із низькою прихильністю, були: більш старший вік, наявність ішемічної хвороби серця або таких ускладнень, як інфаркт міокарда, інсульт, серцева недостатність, спосіб життя (більший індекс маси тіла, паління, зловживання алкоголем, низька фізична активність, нечасте вживання свіжих овочів, зловживання сіллю), низький рівень освіти та відсутність постійної роботи. Покращання прихильності хворих до лікування в основному залежало від початкового стану пацієнта (наявність ускладнень та супутня патологія) та від призначеної терапії (ступінь зниження артеріального тиску, вибір терапії, кількість призначених препаратів, наявність побічних реакцій).

Повний текст статті