Г.Д. Радченко, І.М. Марцовенко, Ю.М. Сіренко Якість життя та її зміни на тлі антигіпертензивного лікування: результати 6-місячного спостереження.

Наведено результати оцінки якості життя пацієнтів з артеріальною гіпертензією, які брали участь у шестимісячному спостереженні, та її зміни під впливом антигіпертензивної терапії. З цією метою було обстежено 1055 пацієнтів з різним ступенем підвищення артеріального тиску, які спостерігалися лікарями загальної практики. Всім пацієнтам на початку та в кінці спостереження проводили анкетування за шкалою SF-36 для оцінки якості життя. Дослідження показало, що хворі мали значне, порівняно зі здоровою популяцією, зниження оцінок за всіма показниками якості життя. Загальний показник фізичного компонента здоров’я був значно зниженим, тоді як загальний показник психічного компонента здоров’я суттєво не відрізнявся від нормального для популяції. Антигіпертензивна терапія сприяла покращанню більшості компонентів якості життя, які, втім, не досягали рівня здорової популяції.

Повний текст статті