О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай.Якість життя, тривога, депресія і когнітивна дисфункція у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку

Мета роботи – проаналізувати рівень якості життя (ЯЖ), частоту виникнення тривоги, депресії і когнітивної дисфункції у хворих з персистентною формою фібриляції передсердь (ФП) і оцінити їх взаємозв’язок з клінічними, ехокардіографічними показниками та німими інфарктами головного мозку (НІМ).

Матеріал і методи. У проспективному зрізовому дослідженні взяв участь 101 хворий з ФП неклапанного походження без анамнезу гострого порушення мозкового кровообігу.

Результати. НІМ загалом виявлено в 34,7 % хворих, поверхневі НІМ – у 10,9 % випадків, базальні НІМ – у 23,8 %, а НІМ ≥ 15 мм у 7,9 % пацієнтів. Середній фізичний компонент HeartQol дорівнював (1,6±0,8) бала, емоційний – (2,0±0,9) бала, середній бал HADS за шкалою тривоги HADS становив (5,8±3,0), а за шкалою депресії HADS – (4,1±3,1), середній клас за EHRA, вказаний хворим самостійно, – (2,5±0,8), середній бал за MMSE – (27,7±1,9). У хворих з ФП часто реєстрували тривогу (> 7 балів за HADS) – 22,8 %, депресію (> 7 балів за HADS) – 16,8 %, низький рівень як фізичного (< 2) – 61,4 %, так і емоційного (< 2) – 40,6 % аспектів ЯЖ за HADS, а також когнітивні порушення (MMSE ≤ 25) у 14,6 %. Висновки. У хворих з ФП часто виявляють тривожні й депресивні розлади, знижену ЯЖ і когнітивні порушення. Жіноча стать, депресія і самостійна оцінка симптомів аритмії (як помірних або виражених) були незалежно пов’язані як із фізичним, так і з загальним рівнем ЯЖ. Систолічна дисфункція ЛШ незалежно асоціювалася з фізичним компонентом HeartQol, але не із загальним рівнем ЯЖ, і не була пов’язана з тривогою і депресією. Наявність НІМ не була пов’язана з рівнем якості життя.

Повний текст статті