А.В. Ягенський, S. Hofer, І.М. Січкарук, N. Oldridge.Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця: результати валідизації україномовної версії опитувальника MacNew Heart Disease Health-related Quality of Life.

Основним інструментом для визначення якості життя (ЯЖ) у медичній науці та практиці є опитувальник. Серед найбільш ефективних у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІХС) – опитувальник MacNew. Мета роботи – визначити надійність та валідність опитувальника MacNew в україномовних пацієнтів з ІХС. У дослідженні взяли участь 322 україномовних пацієнти з ІХС (106 після інфаркту міокарда, 111 – зі стабільною стенокардією, 105 – із серцевою недостатністю). Порівняльний аналіз даних проводили із застосуванням золотого стандарту – SF-36, а також опитувальників Minessota Heart Failure Questionnaire, Seattle Angina Questionnaire, IFIS, HADS. Встановлено, що у хворих на серцеву недостатність ЯЖ нижча, ніж у пацієнтів, у яких превалювали стенокардія та перенесений інфаркт міокарда. У третини опитаних виявлено значущі тривожно-депресивні розлади. Порівняння результатів MacNew та SF-36 продемонструвало достовірність зв’язку між однорідними шкалами (фізичними та психоемоційними відповідно, Р<0,001) та відсутність зв’язку в межах опитувальника MacNew між різнорідними шкалами, як у цілому для хворих на ІХС, так і окремо для кожної групи. Отже, за результатами оцінки параметрів валідності специфічний опитувальник MacNew в українському перекладі може бути рекомендований до застосування при оцінці ЯЖ в україномовних пацієнтів.

Повний текст статті