В.М. Коваленко, О.Г. Несукай, Н.С. Поленова, Є.Ю. Тітов, О.О. Даниленко Спекл-трекінг ехокардіографія: нормативні значення і роль методу у вивченні систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка серця.

Мета роботи – встановити нормативні значення глобальної і сегментарної деформації та швидкості деформації у поздовжньому, циркулярному та радіальному напрямках, гендерні особливості деформаційних процесів міокарда та роль спекл-трекінг ехокардіографії у вивченні систолічної та діастолічної функції серця. Обстежено 33 здорових особи віком у середньому (26,7±0,5) року. Крім традиційних ехокардіографічних параметрів, оцінювали глобальну і сегментарну деформацію та швидкість деформації в поздовжньому, циркулярному та радіальному напрямках. Встановлено нормативні значення величин глобальної та сегментарної деформації і швидкості деформації лівого шлуночка, при цьому не виявлено гендерних відмінностей деформаційних процесів.

Повний текст статті