І.К. Следзевська, Л.М. Бабій, С.Ю. Савицький, Н.П. Строганова, Л.Ф. Кісілєвич, Ю.О. Хоменко.Зв’язок внутрішньосерцевої гемодинаміки та вмісту альдостерону в крові у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда при дворічному спостереженні залежно від наявності артеріальної гіпертензії.

Мета роботи – дослідити взаємозв’язок між рівнем альдостерону в крові та показниками внутрішньосерцевої гемодинаміки у хворих через 2 роки після перенесеного інфаркту міокарда (ІМ) залежно від наявності артеріальної гіпертензії (АГ). Обстежено 50 хворих: 1-ша група – пацієнти, що перенесли ІМ, без супутньої АГ зі збереженою систолічною функцією (фракція викиду ≥ 50 %), 2-га група – пацієнти, що перенесли ІМ, із супутньою АГ і збереженою систолічною функцією (фракція викиду ≥ 50 %), 3-тя група – хворі з серцевою недостатністю IIА стадії та систолічною дисфункцією лівого шлуночка. Встановлено, що через 2 роки після перенесеного ІМ у пацієнтів без супутньої АГ при збереженій систолічній функції лівого шлуночка не спостерігали підвищення рівня альдостерону. У 40 % хворих через 2 роки після перенесеного ІМ з АГ при збереженій систолічній функції лівого шлуночка виявляли підвищений рівень альдостерону. Явища вторинного гіперальдостеронізму через 2 роки після перенесеного ІМ спостерігали у всіх пацієнтів із серцевою недостатністю IIА стадії і систолічною дисфункцією лівого шлуночка.

Повний текст статті