Т.В. Сосницька, Л.А. Стаднюк, Є.В. Моїсеєнко, В.М. Сосницький, В.М. Буднік, Л.В. Єгорова, А.А. Лілякевич Аналіз відтворюваності магнітокардіографічних параметрів.

У роботі оцінили стабільність (відтворюваність) 7 нових оригінальних магнітокардіографічних параметрів, відібраних для подальших досліджень діагностичних можливостей цього методу. Надійність кожного параметра оцінювали за трьома різними статистичними тестами: тесту Стьюдента (t-тест), однофакторного дисперсійного аналізу (one-way ANOVA), коефіцієнта кореляції між класами (ІСС – interclass correlation coefficient). Результати оцінки показали, що 6 із 7 відібраних для аналізу параметрів демонструють довготривалу відтворюваність при спостереженні за здоровими добровольцями і мають хороші перспективи для застосування при подальших дослідженнях.

Повний текст статті