С.Д. Бабляк, В.А. Скибчик, П.Л. Свердан, Д.С. Тимчук Резистентна артеріальна гіпертензія на тлі метаболічного синдрому: пошук ефективних комбінацій.

Дослідження здійснене з метою пошуку ефективних комбінацій антигіпертензивних і ліпідознижувальних засобів при лікуванні резистентної артеріальної гіпертензії у пацієнтів з метаболічним синдромом. Обстежено 104 пацієнти віком 45–75 років з артеріальною гіпертензією і серцево-судинними факторами ризику. Препаратами першої лінії були раміприл і аторвастатин, але через 2–4 тиж всіх пацієнтів поділили на три групи: лікування з додаванням бісопрололу і амлодипіну; верапамілу та індапаміду; моксонідину та індапаміду. Аналізували вплив терапії на рівні артеріального тиску, гемодинамічні і антропометричні параметри, зміни біохімічних і ехокардіографічних маркерів.

Повний текст статті