О.О. Лобко, Є.В. Могильницький, С.В. Лизогуб, Л.О. Шабільянова, О.С. Сичов Результати ретроспективного спостереження за хворими з персистуючою формою фібриляції передсердь: оцінка серцево-судинних подій.

Мета – вивчити перебіг персистуючої форми фібриляції передсердь неклапанної етіології після відновлення синусового ритму і оцінити частоту серцево-судинних подій. Аналізували дані 544 хворих (60,11% чоловіків і 39,89% жінок) віком у середньому (58,7±8,0) року. Тривалість анамнезу аритмії – в середньому (65,3±52,0) міс. Тривалість ретроспективного спостереження – (9±3) роки. Основними захворюваннями у більшості хворих були ішемічна хвороба серця (n=413), гіпертонічна хвороба (n=361). Після успішної кардіоверсії протягом усього періоду спостереження синусовий ритм зберігся у 18,5%, персистуюча форма фібриляції передсердь – у 49,6%, постійна форма аритмії розвинулася у 31,9% хворих. У хворих без серцево-судинних подій частота гіпертонічної хвороби була достовірно меншою. Артеріальну гіпертензію 3-го ступеня достовірно частіше реєстрували у хворих із серцево-судинними подіями

Повний текст статті