М.В. Рішко, О.В. Устич. Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця в жителів гірських та рівнинних населених пунктів Закарпаття з незміненими та незначно зміненими за даними коронароангіографії вінцевими артеріями

Мета – порівняти показники, що характеризують стан серцево-судинної системи, у хворих на ішемічну хворобу серця (ІХС), котрі мешкають у гірських та рівнинних регіонах Закарпаття, в яких під час коронароангіографії виявлено незмінені та незначно змінені вінцеві артерії. У дослідження залучили 246 пацієнтів, що перебували на лікуванні в Закарпатському обласному клінічному кардіологічному диспансері з діагнозом ІХС. Хворі з гірських населених пунктів становили 1-шу групу (n=112), а пацієнти з населених пунктів, які не мають гірського статусу, – 2-гу групу (n=134). При аналізі враховували такі показники: вік, стать, місце проживання (гірська або рівнинна зона), клінічні особливості захворювання, лабораторні дані, результати ехокардіографії, холтерівського моніторування ЕКГ і коронароангіографії. За даними проведених досліджень, групи пацієнтів були однорідними, однак виявлені відмінності при порівнянні окремих підгруп жителів гірських і рівнинних населених пунктів (залежно від віку (до 50 років і старших), прогресування стенокардії, величини фракції викиду лівого шлуночка (менше і більше 50 %), наявності гіпертонічної хвороби в анамнезі, супутньої патології, інфаркту міокарда із зубцем Q в анамнезі та ін.). У пацієнтів з ІХС виявлено статистично значущі відмінності залежно від висоти проживання, статусу населеного пункту, віку, статі, наявності гіпертонічної хвороби та супутньої патології. У мешканців гірських населених пунктів з правим типом кровопостачання тривалість виявів стенокардії була статистично значуще вищою, ніж у рівнинних мешканців. У пацієнтів з гірських населених пунктів, що мали збалансований тип кровопостачання, частіше виявляли незмінені вінцеві артерії. У мешканців рівнини з правим типом кровопостачання частіше виявляли ознаки дрібновогнищевого інфаркту міокарда.

Повний текст статті