К.М. Амосова, О.Т. Стременюк, Є.В. Андрєєв, К.М. Яременко, В.І. Захарова, О.В. ГриневичРоль ендотеліальної дисфункції та системного імунного запалення у виникненні ішемії міокарда при фізичному навантаженні у хворих з гемодинамічно незначущим атеросклерозом вінцевих артерій серця

Мета дослідження – оцінити роль ендотеліальної дисфункції за даними проби з реактивною гіперемією та сироваткового рівня ендотеліну-1, а також системного імунного запалення за даними сироваткового рівня інтерлейкіну-6 в індукції ішемії міокарда при фізичному навантаженні у хворих з гемодинамічно незначущим коронарним атеросклерозом (ГНЗКА). Обстежено 70 хворих з ГНЗКА, за даними коронарографії, які становили основну групу, і 50 практично здорових осіб з незміненими вінцевими артеріями, за даними коронарографії та негативною пробою на ішемічну хворобу серця (ІХС) за результатом навантажувального тесту (контрольна група). Залежно від виконаного тесту з фізичним навантаженням хворих з ГНЗКА розподілили на дві підгрупи: з позитивним та негативним тестом на ІХС. Окрім загальноприйнятого клінічного, інструментального та лабораторного досліджень, у всіх хворих визначали показники ліпідного спектра та рівні ендотеліну-1 й інтерлейкіну-6 у сироватці крові, проводили пробу з реактивною гіперемією. Встановлено, що у хворих з ГНЗКА без цукрового діабету позитивний результат за даними навантажувальної проби на ІХС, який спостерігається в 31,4 % випадків, асоціюється з наявністю дисфункції ендотелію (зниження ендотелійзалежної вазодилатації і підвищення сироваткового рівня ендотеліну-1). Для хворих з гемодинамічно незначущим атеросклерозом вінцевих артерій серця, порівнюваних із здоровими особами за віком, статтю, індексом маси тіла, статусом куріння та рівнем загального холестерину (> 4,5 ммоль/л), характерне підвищення сироваткового рівня інтерлейкіну-6, вираженість якого не залежить від результату проби з дозованим фізичним навантаженням.

Повний текст статті