Н.М. Коберник Роль порушень гемоваскулярного гомеостазу в прогресуванні хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку, що перенесли інфаркт міокарда із зубцем Q.

Робота присвячена вдосконаленню методів діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності в осіб похилого віку, що перенесли інфаркт міокарда, шляхом визначення ролі порушення гемоваскулярного гомеостазу в активації клітинного апоптозу та прогресуванні систолічної дисфункції лівого шлуночка. Доведено необхідність застосування у цієї категорії хворих препаратів, які безпосередньо впливають на стан системи коагуляції.

Повний текст статті