В.Й. Целуйко, Л.М. Яковлева, Т.М. Бондар Роль поліморфізму T-786C гена ендотеліальної NO-синтази у порушеннях метаболізму оксиду азоту та розвитку атеросклерозу.

В огляді наведено дані клінічних досліджень щодо можливого зв’язку поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань взагалі і атеросклерозу зокрема та молекулярних механізмів генетичного впливу NO-синтази на доступність NO. Представлено результати власних досліджень поширеності поліморфізму Т-786С промотора гена ендотеліальної NO-синтази у хворих на ішемічну хворобу серця в українській популяції.

Повний текст статті