Н.Ю. Осовська, В.К. Сєркова, І.А. ПоліщукS-амлодипін як представник нового напрямку фармакотерапії пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

Останніми роками все більшу увагу привертає принцип створення лікарських препаратів з урахуванням стереоізомерії або хіральності їх молекул. На сьогоднішній день найбільш перспективним напрямом у фармацевтичному виробництві є вивчення фармакокінетичних і фармакодинамічних властивостей тих чи інших хіральних ізомерів з метою подальшого використання цих знань для покращання якості лікарських засобів. У статті наведено огляд літератури, присвяченої досвіду використання лівообертального ізомера антагоніста кальцію амлодипіну – Б-амлодипіну для лікування гіпертонічної хвороби та ішемічної хвороби серця.

Повний текст статті