Г.В. Книшов, Є.О. Білинський, В.В. Лазоришинець, В.П. Залевський, Б.Б. Кравчук, О.З. Парацій, О.В. Распутняк.Послідовність електромеханічних процесів у міокарді шлуночків – шлях до розуміння асинхронії й оптимального застосування кардіоресинхронізаційної терапії.

Стаття присвячена проблемі лікування серцевої недостатності, зокрема застосуванню кардіоресинхронізаційної терапії та кардіовертерів-дефібриляторів у пацієнтів з цим захворюванням. Наведено експериментальні й теоретичні дані щодо послідовності електричного і механічного поширення, процесу електромеханічного спряження, міокардіального скорочення, розтягнення та деформації лівого шлуночка серця, необхідні для розуміння асинхронії, механізму й оптимального застосування кардіоресинхронізаційної терапії та кардіовертерів-дефібриляторів при лікуванні серцевої недостатності.

Повний текст статті