О.Й. Жарінов, В.О. Куць, О.М. ГрицайШлуночковi тахікардії.

У лекції узагальнено сучасні підходи до обстеження, оцінки ризику та визначення тактики лікування пацієнтів із шлуночковими тахікардіями (ШТ). Наведено класифікацію ШТ за тривалістю, морфологією і електрофізіологічними механізмами. Детально описано електрокардіографічні критерії диференціальної діагностики ШТ і суправентрикулярних тахікардій з широкими комплексами QRS, принципи оцінки субстрату та локалізації джерела мономорфної ШТ. Систематизовано принципи ведення пацієнтів з ШТ залежно від фонового захворювання серця, електрофізіологічних механізмів і морфології ШТ, показання для застосування антиаритмічних засобів, катетерного лікування, імплантації автоматичного внутрішнього кардіовертера-дефібрилятора, реваскуляризаційних втручань.

Повний текст статті