М.Ю. Соколов, В.Ю. Кобиляк, Ю.М. Соколов. Перипроцедурне пошкодження міокарда у хворих на стабільну стенокардію залежно від способу медикаментозної протекції.

Мета – дослідити кардіопротекторний вплив статинів та їх комбінації із триметазидином на зменшення частоти виникнення перипроцедурного пошкодження міокарда під час проведення черезшкірного коронарного втручання (ЧКВ). Залежно від виконаної терапевтичної корекції, спрямованої на зниження пошкодження міокарда під час ЧКВ, усі обстежені були рандомізовані на групи. У групі застосування розувастатину та комбінованого лікування через 24 год після ЧКВ ступінь поширення перипроцедурного пошкодження міокарда становив 11,1 %, що було достовірно нижче, ніж у контрольній групі (до 45,7 %, Р=0,001), та в групі, в якій використовували для медикаментозної корекції лише триметазидин (37,5 %, Р=0,062). Аналізуючи ступінь поширення перипроцедурного пошкодження міокарда через 12 і 24 год, констатували наявність кардіопротекторного антиішемічного ефекту щодо захисту міокарда під час ЧКВ як для розувастатину окремо, так і для його комбінації з триметазидином порівняно з іншими обстежуваними групами. Ізольоване використання триметазидину було пов’язано з достовірним (Р<0,001) зниженням абсолютних показників тропоніну І тільки в групах пацієнтів з ознаками пошкодження міокарда під час проведення ЧКВ.

Повний текст статті