М.Ю. Соколов, В.Ю. Кобиляк, Ю.М. Соколов. Динаміка рівня серцевого тропоніну І у хворих зі стабільною стенокардією після проведення планового перкутанного коронарного втручання залежно від способу медикаментозної кардіопротекції.

Мета – дослідити динаміку рівня серцевого тропоніну І у хворих зі стабільною стенокардією після проведення планового перкутанного коронарного втручання (ПКВ) залежно від способу медикаментозної кардіопротекції. У проспективне відкрите рандомізоване клінічне дослідження залучено пацієнтів із хронічною ішемічною хворобою серця, стабільною стенокардією напруження. Аналіз здійснено у 139 осіб, рандомізованих на групи: А (контрольна) – хворі, яким до початку процедури ПКВ проведено стандартне лікування і за 24 год до ПКВ призначено клопідогрель у дозі 300 мг; Б – пацієнти, що приймали стандартну терапію і яким за 24 год до ПКВ додатково призначено розувастатин у навантажувальній дозі (40 мг); В – хворі, що приймали стандартну терапію і яким, окрім розувастатину в навантажувальній дозі, додатково призначали триметазидин у дозі 140 мг за 24 год до ПКВ; Г – пацієнти, що приймали стандартну терапію і яким додатково призначали лише триметазидин у дозі 140 мг за 24 год до ПКВ. Не виявлено статистично значущої різниці щодо середнього рівня тропоніну І в сироватці крові у пацієнтів без перипроцедурного пошкодження міокарда через 12 год після ПКВ незалежно від методу медикаментозної корекції (Р=0,347). У хворих із підтвердженим перипроцедурним пошкодженням міокарда через 12 (Р=0,010) та 24 год (Р=0,009) після ПКВ рівень тропоніну І достовірно відрізнявся між групами пацієнтів. Незважаючи на відсутність достовірної різниці щодо рівня тропоніну І в сироватці крові у групах статинотерапії та комбінованого лікування, найбільш ефективним терапевтичним підходом, спрямованим на захист міокарда під час інтервенційного втручання, було використання комбінації розувастатину та триметазидину в навантажувальній дозі, оскільки лише в пацієнтів цієї групи спостерігали зниження рівня тропоніну І в динаміці після ПКВ на (0,062±0,05) нг/мл.

Повний текст статті