М.В. Рішко, О.О. Куцин.Особливості ішемічної хвороби серця в гірських умовах: поширеність факторів ризику, особливості адаптації, захворюваність та смертність.

В оглядовій статті наведено дані щодо поширеності факторів ризику ішемічної хвороби серця (ІХС) в гірських умовах, клінічних особливостей гострих та хронічних форм ІХС, стану та частоти ураження вінцевих артерій; проведено аналіз та розглянуто можливі причини нижчого рівня смертності від ІХС у горян.

Повний текст статті