Додаток 1, 2016

Додаток 1/2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:


В.М. Корнацький.

Вплив медико-соціальних факторів на розвиток та перебіг хвороб системи кровообігу, ефективність їх лікування та профілактики.


В.В. Братусь, Т.В. Талаєва, В.О. Шумаков.

Чи є рівень холестерину в крові незалежним чинником серцево-судинного ризику?.


А.П. Дорогой.

Алкогольна кардіоміопатія і алкогольна хвороба печінки: проблеми та наслідки вживання алкоголю.


K.Е. Farsalinos, F. Cibella, P. Caponnetto, D. Campagna, J.B. Morjaria, E. Battaglia, M. Caruso, C. Russo, R. Polosa.

Вплив обмеження і відмови від тривалого попереднього куріння на артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень у курців, які перейшли на використання електронних систем доставки нікотину.


K.E. Farsalinos, D. Tsiapras, S. Kyrzopoulos, M. Savvopoulou, V. Voudris.

Зміни артеріального тиску, частоти серцевих скорочень і діастолічної функції лівого шлуночка серця в умовах гострої проби з використанням традиційних сигарет і електронних систем доставки нікотину.


O.O. Кваша.

Боротьба з тютюнокурінням: необхідність консолідації зусиль суспільства і медичних працівників.