Додаток 1, 2017

Додаток 1/2017 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Матеріали XVIII Національного конгресу кардіологів України
(Київ, 20–22 вересня 2017 р.)


Організаційний комітет. Зміст.


В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Литвиненко, О.О. Нудченко, К. Фарадж від імені групи учасників дослідження EUROASPIRE IV.

Гендерні й діагностичні особливості тривожності та депресії в пацієнтів України і Європи за даними EUROASPIRE IV: госпітальна лінія.


Артеріальна гіпертензія.

Тези наукових доповідей.


Кардіометаболічний ризик.

Тези наукових доповідей.


Хронічна ішемічна хвороба серця.

Тези наукових доповідей.


Інфаркт міокарда.

Тези наукових доповідей.


Інтервенційна кардіологія та невідкладні стани.

Тези наукових доповідей.


Некоронарогенні захворювання серця.

Тези наукових доповідей.


Аритмії серця.

Тези наукових доповідей.


Серцева недостатність.

Тези наукових доповідей.


Різні проблеми кардіології.

Тези наукових доповідей.


Афавітний покажчик авторів тез.