Додаток 3, 2016

Додаток 3/2016 рік
Український Кардіологічний Журнал
періодичне спеціалізоване видання з кардіології і ревматології.
Підписний індекс: 74520
(підписка приймається у всіх відділеннях зв’язку України).

Читайте в номері:

Матеріали XVII Національного конгресу кардіологів України
(Київ, 21–23 вересня 2016 р.)


Організаційний комітет. Зміст.


В.М. Коваленко, А.П. Дорогой.

Серцево-судинні хвороби: медично-соціальне значення та стратегія розвитку кардіології в Україні.


В.М. Коваленко, М.М. Долженко, О.Г. Несукай, Я.С. Дьяченко, О.О. Нудченко, К. Фарадж.

Гендерні особливості факторів серцево-судинного ризику в пацієнтів України та Європи за даними EUROASPIRE IV: загальна практика.


Л.А. Міщенко.

Гіперурикемія та артеріальна гіпертензія – чи існує зв’язок?.


Артеріальна гіпертензія.

Тези наукових доповідей.


О.І. Мітченко, Г.Я. Ілюшина.

Рання менопауза як специфічний фактор серцево-судинного ризику в жінок.


Кардіометаболічний ризик.

Тези наукових доповідей.


Хронічна ішемічна хвороба серця.

Тези наукових доповідей.


І.Е. Малиновська, В.О. Шумаков, М.М. Терещенко.

Рання післягоспітальна кардіореабілітація пацієнтів після інфаркту міокарда – основа ефективної вторинної профілактики.


Гострий інфаркт міокарда та невідкладні стани.

Тези наукових доповідей.


Інтервенційна кардіологія.

Тези наукових доповідей.


Некоронарогенні захворювання серця.

Тези наукових доповідей.


Аритмії серця.

Тези наукових доповідей.


Серцева недостатність.

Тези наукових доповідей.


В.М. Корнацький.

Вплив факторів ризику на розвиток та перебіг хвороб системи кровообігу.


О.С. Гавриш.

Проатерогенні властивості хронічного стресу.


Різні проблеми кардіології.

Тези наукових доповідей.


Афавітний покажчик авторів тез.