Є.П. Свіщенко, Л.А. Міщенко від імені лікарів – учасників дослідження «Вік судин». Нова концепція оцінки серцево-судинного ризику за фремінгемськими критеріями – визначення віку судин. Перший досвід використання в українській популяції хворих на артеріальну гіпертензію.

Мета – оцінити серцево-судинний ризик в українській популяції хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) за показником «вік серця та судин». Залучено 987 пацієнтів з неконтрольованою АГ, яким на підставі оцінки віку, рівня артеріального тиску (АТ), наявності цукрового діабету (ЦД), статусу куріння та вмісту в крові загального холестерину і холестерину ліпопротеїнів високої щільності визначали розрахунковий вік судин. В українській популяції хворих на АГ виявлено невідповідність паспортного віку пацієнтів віку їх судин, розрахованому за фремінгемськими критеріями, що є наслідком підвищення АТ і значного поширення таких чинників ризику, як дисліпідемія (76 %), куріння (29,9 %) та ЦД (24 %). Наявність дисліпідемії у хворого на АГ збільшує розрахований вік судин у середньому на 6 років; ЦД – на 5 років, порівняно з хворими без дисліпідемії або ЦД. Куріння додає ще 3 роки до цього показника. Підвищення АТ з 140/90–159/99 до 180/110 мм рт. ст. або більше підвищує вік судин у середньому на 8 років. Отримані дані свідчать про несприятливий вплив чинників серцево-судинного ризику (особливо за їх поєднання), який зумовлює передчасне постаріння судин.

Повний текст статті