О.С. Сичов, А.О. Бородай, С.В. Федьків, Е.С. Бородай, А.Ю. Рибак, Л.Л. Вавілова. Серцево-судинні події в пацієнтів з фібриляцією передсердь неклапанного походження та німими інфарктами головного мозку при спостереженні протягом двох років

Мета – вивчити взаємозв’язок між німими інфарктами головного мозку і серцево-судинними подіями в пацієнтів з фібриляцією передсердь (ФП) неклапанного походження при дворічному спостереженні. У дослідженні з тривалістю спостереження 25,3 міс взяли участь 103 пацієнти з ФП без інсульту в анамнезі. Німі інфаркти головного мозку (НІМ) з розміром ділянки ураження ≥ 15 мм з кортикально-субкортикальною локалізацією виявлено у 10 (9,7 %) осіб; НІМ розміром < 15 мм, що локалізувалися у глибокій білій речовині та в проекції базальних гангліїв, – у 25 (24,3 %). Протягом спостереження кінцевої точки досягли 10 (9,7 %) пацієнтів: ішемічний інсульт виник у 5 (4,85 %), смерть – у 3 (2,9 %), тромбоз периферійних артерій – у 2 (1,94 %) пацієнтів. Із серцево-судинними подіями асоціювалися чоловіча стать (Р=0,03); III–IV функціональний клас за NYHA (Р=0,048); індекс маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ) ≥ 130 г/м2 (Р=0,009); індекс об’єму лівого передсердя ≥ 48 мл/м2 (Р=0,008); феномен спонтанного контрастування у вушку лівого передсердя (ВЛП) 3–4+ (Р=0,04); тромб у ЛШ (Р=0,005). Середня швидкість вигнання із ВЛП ≤ 30 см/с вірогідно асоціювалася з інсультом (Р=0,03). Протягом дворічного спостереження наявність НІМ не асоціювалася із подальшими серцево-судинними подіями. У межах моделі логістичної регресії незалежними предикторами серцево-судинних подій у пацієнтів з неклапанною ФП були феномен спонтанного контрастування 3–4+ (χ2=4,1; P=0,04) і тромб у ЛШ (χ2=4,1; P=0,04).

Повний текст статті