О.С. Сичов, А.О. Бородай. Функція міокарда і якість життя в пацієнтів з уперше виявленою фібриляцією передсердь

Мета – оцінити основні клінічні характеристики, структурно-функціональні показники міокарда та якість життя у хворих з уперше виявленою фібриляцією передсердь (ФП) неклапанного походження. У зрізовому проспективному дослідженні взяли участь 322 послідовно госпіталізовані пацієнти з ФП неклапанного походження. Перший епізод аритмії реєстрували у 104 (32,3 %) хворих. Пацієнтам виконано клініко-інструментальне дослідження, трансторакальну та черезстравохідну ехокардіографію. Для оцінки тривоги й депресії використовували шкалу HADS, для оцінки якості життя – HeartQol. Також у хворих проводили опитування стосовно прихильності до терапії. Результати дослідження порівнювали в групах пацієнтів з уперше виявленою і повторною ФП. У хворих з уперше виявленою ФП виражені ознаки тромбоутворення, систолічну дисфункцію ЛШ реєстрували з тією ж частотою, що і в пацієнтів з повторним епізодом ФП. Найбільш виражені зміни як фізичного, так і емоційного компонентів якості життя спостерігали саме у хворих з повторним епізодом аритмії, а частота виявлення значущої тривоги і депресії достовірно не відрізнялася між групами.

Повний текст статті